مزایای استفاده از ساندویچ پانل چیست؟

استفاده از ساندویچ پانل به دلیل مزیت های بیشماری مانند: نیاز کمتر به نیروی کار، زمان و هزینه در مقایسه با ساخت و سازهای سنتی از اهمیت و جذابیت بیشتری برخوردار است.
مزیت های دیگر این پانل‌ها عبارتند از:

تمام این مزایا موجب محبوبیت و گسترده‌تر شدن استفاده از ساندویچ پانل در پروژه‌های ساختمانی گردیده است.

کاربرد ساندویچ پانل چیست؟

از ساندویچ پانل سقفی، به منظورعایق‌بندی در صنعت ساخت و ساز استفاده می شود. ساندویچ پانل‌های سقفی به دلیل ویژگی‌ها و کاربردهای فراوان در موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد. پوشش سقف و دیوار کانکس‌های ثابت و متحرک پوشش سقف و دیوار مرغداری‌ها و دامداری‌های مدرن پوشش سقف و دیوار سوله و ساختمان‌های صنعتی پوشش سقف و دیوار انواع سردخانه‌های ثابت و متحرک پوشش سقف و دیوار انبار و سیلو پوشش سقف و دیوار کانتینرهای حمل و نقل با توجه به ویژگی‌ها و کاربردهای ذکرشده، ساندویچ پانل سقفی گزینه بسیار خوبی برای عایق‌بندی ساختمان‌ها محسوب می‌شود.

شرکت صنعت پانل