درب سردخانه ریلی:

درب ریلی سردخانه یک نوع درب ورودی/خروجی است که به طور معمول در سیستم‌های سردخانه و انبارداری استفاده می‌شود. این درب‌ها به وسیله ریل‌ها به دیواره‌های سردخانه نصب می‌شوند و امکان باز و بسته کردن آنها را فراهم می‌کنند.

مزایای درب سردخانه ریلی

درب ریلی سردخانه به عنوان یکی از عناصر اساسی در سیستم‌های سردخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد و نیازهای مربوط به حفظ دما، عایق‌بندی و سهولت دسترسی را برطرف می‌کند.

کاربرد درب سردخانه ریلی

مشخصات فنی درب ریلی

لیست قیمت درب سردخانه ریلی (1402/02/25)

ردیف ارتفاع عرض درب ضخامت 9 سانتی متر درب های زیر صفر تا 20 درجه درب ضخامت 13 سانتی متر درب های زیر صفر تا 50 درجه
1 180 80 123,000,000 130,000,000
2 190 90 128,000,000 135,000,000
3 200 90 134,000,000 140,000,000
4 200 100 139,000,000 145,000,000
5 210 100 145,000,000 150,000,000
6 220 100 149,000,000 155,000,000
7 200 120 155,000,000 160,000,000
8 220 120 159,000,000 165,000,000
9 200 150 165,000,000 170,000,000
10 220 160 170,000,000 176,000,000
11 250 150 177,000,000 183,000,000
12 210 180 183,000,000 190,000,000
13 220 180 189,000,000 196,000,000
14 200 200 195,000,000 201,000,000
15 220 200 200,000,000 207,000,000
16 250 180 206,000,000 212,000,000
17 250 200 210,000,000 217,000,000
18 240 220 216,000,000 223,000,000
19 280 200 220,000,000 234,000,000
20 300 200 231,000,000 239,000,000
21 280 220 237,000,000 249,000,000
22 250 250 248,000,000 255,000,000
23 320 200 254,000,000 260,000,000
24 300 220 260,000,000 269,000,000
25 280 250 296,000,000 276,000,000
26 300 250 276,000,000 286,000,000
27 320 250 286,000,000 296,000,000
28 350 230 295,000,000 305,000,000
29 350 250 305,000,000 315,000,000
المنت درب های کوچک 7,000,000
المنت درب های بزرگ 9,000,000
ساید گلاس (دریچه بازدید) 7,000,000

* توجه: جهت دریافت بروز ترین قیمت تماس بگیرید.

شرکت صنعت پانل